top of page

INFORMACE

pravidla terapie a cena

Ve své práci jsme vázáni etickým kodexem profesních organizací, jejichž jsme členy a pravidlem mlčenlivosti.

Platba za rezervovaná sezení probíhá před termínem setkání na účet 3587241359/0800.

Zrušit konzultaci je možné nejpozději 24 hodin předem telefonicky nebo prostřednictvím sms.

V případě, že konzultaci nezrušíte a nedorazíte na ni, je nutné tuto uhradit v plné výši. Výjimkou jsou nenadálé situace (např. úraz), které se řeší individuální dohodou. V případě, že nemůžete ze zdravotních důvodů dorazit, lze po domluvě konzultaci realizovat on-line formou, případně telefonicky. Pokud dojde ke zrušení konzultace méně než 24 hodin předem z naší strany, nabízíme náhradní termín a konzultaci zdarma.

délka sezení 60minut

cena 2500kč

ČAP.png
soft-logo-web.png
bottom of page